Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

Reposted fromshakeme shakeme viarudgierd rudgierd
7535 e468 400
Reposted fromscorpix scorpix viatoskalatte toskalatte

July 16 2017

5019 9761 400
Reposted fromtfu tfu viaelinela elinela
7950 01a2 400
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viablackheartgirl blackheartgirl
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks

June 25 2017

Czas oczekiwania może się okazać niezmiernie ciężki, jeśli nie pokładasz nadziei w Panu. Oczekiwanie może trwać chwilę, albo całą wieczność. Jednak kiedy już spotkasz tę właściwą osobę, przekonasz się, że warto było czekać. Bądź cierpliwa.

— zanim kiedykolwiek powiem TAK
Reposted frommysoul mysoul viakingavonschabert kingavonschabert
Mózg jako "musthave" sezonu? Marzenie. Ale za to jakie piękne! Pamiętajcie - myślenie i wiedza nie mają metki. Są za to absolutnie ponadczasowe. I na pewno nie kupicie ich na wyprzedaży w Zarze.

June 23 2017

0148 d196 400
Reposted fromfelicka felicka viamentispenetralia mentispenetralia
7157 2848 400
Reposted fromSzpilko Szpilko viamentispenetralia mentispenetralia
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viawtfknobs wtfknobs
9704 e357 400
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viablocked blocked

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viablackheartgirl blackheartgirl
3019 fbde 400
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viablocked blocked
Reposted fromtwice twice viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl