Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
6673 d25e 400
magisterka tak bardzo
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
9221 46c1 400
Reposted fromBalladyna Balladyna viawtfknobs wtfknobs
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Mężczyźni obiecują kobietom różne rzeczy, których nie mają zamiaru dotrzymać, tylko po to, aby na chwilę zdjąć im majtki.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
4369 e134 400
0788 5664 400
Reposted fromlaluna laluna viaimpulsivee impulsivee
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viayouuung youuung
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viablocked blocked
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.

July 04 2015

7149 c2dd 400
NIE ODDAM
Reposted fromaviee aviee viabutterfly94 butterfly94

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viabutterfly94 butterfly94
5686 7fd5 400
Reposted fromyetzt yetzt viabutterfly94 butterfly94
3864 1d30 400
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viabutterfly94 butterfly94
2714 521c 400
Reposted fromfatique fatique viabutterfly94 butterfly94
7232 a947 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viabutterfly94 butterfly94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl