Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2019

June 04 2019

5332 0a0e 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaBetterDays BetterDays
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaMisqa Misqa
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMisqa Misqa

May 31 2019

Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
9998 b6d6 400
Reposted frompiehus piehus viawestern-feeling western-feeling
2024 19f1 400
Reposted frombrumous brumous viamefir mefir
6956 09b4 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
0952 abdd 400
Reposted fromhare hare viamefir mefir
7555 1317 400
Reposted fromasalluhi asalluhi viaBetterDays BetterDays
To chyba jedna z największych oznak tego, że człowiek dojrzał - umiejętność doceniania czegoś, co liczy się dla innych, nawet jeśli nie bardzo liczy się dla nas.
— Colleen Hoover
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate

May 29 2019

9429 d65c 400
Reposted fromduvet duvet viaSeventeenRed SeventeenRed
Wydawało mu się, że należę do niego. Ale tak naprawdę nigdy nie miał mnie na własność.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Najważniejszy taniec, jaki przyjdzie ci zatańczyć w życiu, nie będzie wymagać muzyki.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Wyczucie czasu może na uratować lub zniszczyć.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nie nazywaj mnie proszę "egoistką", kiedy próbuję się o siebie zatroszczyć. Uwierz mi, zbyt długo starałam się dostrzec, że w ogóle istnieję.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
9827 8e14 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
9857 6ce0 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl